Annonsørinnhold: enerWE Partner

RAYVN WEBINAR: Krisehåndtering

Forbered beredskapsorganisasjon din på neste fase av COVID-19-håndteringen.

Vi ønsker å dele av vår erfaring og innsikt i digital krisehåndtering, og sammen med vårt nettverk av erfarne fagfolk ønsker vi å bidra positivt til folkehelsen.

For organisasjoner som ikke har beredskapsverktøy på plass, tilbyr vi fri bruk av RAYVN med oppsett av systemet med tilpassede maler for din organisasjon. Oppsettet gjøres av en av våre beredskapseksperter og dere under et videomøte.

Gjennom en serie med webinarer vil vi dele våre tanker og refleksjoner rundt proaktiv krisehåndtering av COVID-19.

Gjennomgangen på webinarene vil være generell og vil passe både for dem som benytter beredskapsløsninger som f. eks. RAYVN og for dem som ikke benytter egne beredskapsløsninger.

Vi vil også sette av tid til en sesjon hvor det blir mulig å stille spørsmål, diskutere dagens tema, mm.

Helt på slutten av hvert webinar vises det avslutningsvis hvordan dagens problemstilling kunne vært håndtert ved bruk av RAYVN for dem som har interesse av å se det.

Les mer om våre webinar og vårt tilbud hvor du også kan melde deg opp på et av de kommende webinarene. Ta gjerne også direkte kontakt med oss på e-post [email protected] eller telefon 9204756.

Ta gjerne også direkte kontakt med oss på e-post [email protected] eller telefon 9204756