Annonsørinnhold - enerWE Partner

Northern Lights appear in Alta, the biggest northernmost city of Norway.
Northern Lights appear in Alta, the biggest northernmost city of Norway.

Alta Kraftlag velger Quant Insight fra Rejlers

Alta Kraftlag SA har inngått avtale med Rejlers om kjøp av Quant Insight, en markedsledende plattform for analyse av IoT data og målerdata for energiselskap.

Quant Insight gir Alta Kraftlag et verktøy som reduserer behandlingstider ved feil i nettet, gir analyseunderlag for proaktivt vedlikehold og bidrar til riktigere beslutninger på fremtidige investeringer.

Kundens egne data gir verdifull innsikt Quant Insight er en avansert plattform for analyse av kundens egne data fra distribusjonsnettet. Det kan være data fra både nye smarte målere, eller fra annen infrastruktur i nettet. - Med kraften som ligger i moderne skyløsninger så har Quant Insight evne til å raskt transformere dataene til verdifull styringsinformasjon for nettselskapet. Insight er nå utviklet til en plattform som vi er meget stolte av og som kundene raskt opplever høy nytteverdi av sier Direktør for Energy i Rejlers Norge, Espen Kåsin.

Om Alta Kraftlag

Alta Kraftlag ble stiftet i 1948 og forsyner kommunene Alta, Loppa og Kvænangen med strøm og fibertjenester. Selskapet har også kraftproduksjon og flere eierposter i andre selskaper i regionen. Alta Kraftlag har ca 65 ansatte totalt og en årlig omsetning på ca 125MNOK. Hovedkontoret ligger i Alta. Alta Kraftlag er et samvirkeforetak (andelslag), eid av medlemmene og har som målsetting å ha en aktiv rolle innenfor nærings- og samfunnsutviklingen i regionen.

Best funksjonalitet for Alta Kraftlag Alta Kraftlag forsyner kommunene Alta, Loppa og Kvænangen med strøm og fibertjenester. De har blant annet installert smarte målere sammen med annen fornyelse av infrastrukturen i distribusjonsnettet som gir nye muligheter for nettdriften.

- Etter gjennomgang av tilgjengelige løsninger på markedet, falt valget på Quant Insight som vi mener er den løsningen med best funksjonalitet for oss, bekrefter Nettingeniør Rolf Erik Jenssen hos Alta Kraftlag. - Vi ser frem til å benytte Quant Insight som et svært nyttig verktøy for drift og utvikling av nettselskapet sier Jenssen.

Viktig samfunnsaktør

- Rejlers er svært fornøyd med å få Alta Kraftlag som kunde, sier Direktør for forretningsutvikling i Rejlers Norge, Jens Haug. - Alta Kraftlag er en viktig samfunnsaktør i sin region, og viser stor interesse for å etablere gode digitale løsninger, til nytte for både Alta Kraftlag og deres kunder. Vi ser frem til et godt samarbeid med fokus på digitalisering av nettselskapet, sier Haug.