Annonsørinnhold - enerWE Partner

I mars er det duket for den andre konferansen i sitt slag, arrangert av NTNU og SINTEF. Bildet er fra ZEN-konferansen 2018
I mars er det duket for den andre konferansen i sitt slag, arrangert av NTNU og SINTEF. Bildet er fra ZEN-konferansen 2018

ZEN-konferansen 2020: Kan vi lage nabolag uten klimagassutslipp?

Hvordan kan vi planlegge og realisere fremtidens nullutslippsområder? Det blir tema når NTNU og SINTEF arrangerer ZEN-konferansen i Trondheim 12. mars.

Målet med FME ZEN (Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer) er å utvikle løsninger for fremtidige bygninger og nabolag uten klimagassutslipp. På ZEN-konferansen 2020 vil deltakerne få presentert nye resultater fra forskningen ved senteret og møte aktører fra byggenæringen og energibransjen, samt politikere og forskere.

Mange nye forskningsresultater

Mye har skjedd siden senteret ble opprettet i 2017. Det er gjennomført en rekke case-studier, og flere av senterets ni pilotområder er i ferd med å realiseres.

Blant annet er skole og barnehage ferdig bygget på Ydalir, Campus Evenstad har fått toveis elbillading (V2G) og batteri, og Zero Village Bergen har endelig fått klarsignal.

– I ZEN jobber framoverlente aktører i næringsliv, kommuner og myndighetsorganer tett sammen med forskerne for å finne de beste løsningene for nullutslippsområder i smarte byer, sier senterleder Arild Gustavsen. – Møt opp på ZEN-konferansen for å få med dere noen av de siste resultatene!

Temaer på konferansen vil være:

  • Nullutslippsområder: Ressursutnyttelse på områdenivå
  • Delingsøkonomi: Fleksibel og bærekraftig design
  • Samspillet mellom lokale og sentrale energiløsninger: Regulatoriske hindringer og muligheter
  • Offentlig anskaffelse: Hvordan legge til rette for offentlige innkjøp innen nullutslippsområder?
  • Samarbeidet mellom bygg- og energisektoren for å realisere nullutslippsområder

Dato:12. mars 2020Sted:Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Se hele programmet og meld deg på her

Fakta om FME ZEN:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd.

Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret.

NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.