Annonsørinnhold: enerWE Partner

Cybersikkerhet i krisetid

Digitaliseringen har fått et kjempeløft gjennom koronakrisen. Aldri har vi vært så drevne på digital samhandling.

Samtidig har behovet for gode sikkerhetssystemer økt. Faren for at vi jobber med bedriftshemmeligheter fra hjemmekontoret og utenfor det som normalt vil være bedriftens «IT-sikkerhetsnett» er stor, og falske e-poster florerer. Internasjonale standarder for cyber-/ og IT-sikkerhet er en god forsikring.

- Digitaliseringen har gode kår, og vi har blitt veldig gode på digitale verktøy. Utviklingen går veldig raskt, og det er inspirerende, men vi må ikke glemme å etablere gode sikkerhetsrutiner og påse at vi ivaretar personvernet parallellt med utviklingen, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Ved å bruke internasjonale standarder, er man trygg på at sikkerhetssystemet holder mål og man kan ta i bruk velprøvde tiltak for sikring, måling og forbedring.

Økning i antall norske sertifikater

Standard Norge utgir en rekke ISO-standarder i den såkalte ISO-27000-serien som omhandler ledelsessystemer for IT-sikkerhet. Globalt ble det i 2019 utstedt 36 362 sertifikater til virksomheter som bruker hovedstandarden ISO 27001 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Krav. Norge kan vise til 98 sertifikater i 2019, noe som er en økning på nesten 24 % fra 2018.

Nå er det kommet en ny standard i ISO sikkerhets-serien, ISO 27701, som skal bidra til ivaretakelse av de europeiske personvernkravene (GDPR). Den første danske virksomheten ble nylig sertifisert av NEMKO etter denne standarden, og nå står Norge for tur.

Manglende kompetanse

Cybertrusler utgjør i dag en stor risiko for mange virksomheter. Å sikre verdier, leveranser og informasjon, og samtidig ivareta hensyn til personvernet stiller store krav til robuste IKT-systemer og ikke minst til god kompetanse.

Ferske undersøkelser viser at vi har store nasjonale utfordringer med tanke på å utdanne og rekruttere tilstrekkelig antall eksperter på IT-sikkerhet. Norge har i den sammenheng tatt initiativ til et nytt standardiseringsprosjekt med «Cyber training and education» i ISO for å styrke utdanning av ulike fagpersoner som kan bidra til å tette gapet.

Hold deg oppdatert

Standard Norge sine fagsider for IT-sikkerhet finner du informasjon om blant annet ISO 27001, en av de mest brukte standardene innenfor ISO 27000-serien. Her er det også samlet andre relevante standarder, samlinger og nyheter på området. I tillegg til å tilby relevante standarder tilbys det også kurs og rådgivingstjenester for opplæring og implementering av standarder i egen bedrift.

(lenke https://www.standard.no/fagomrader/ikt/it-sikkerhet/)

Kilde: ISO Survey 2019

Powered by Labrador CMS