Annonsørinnhold fra Standard Online - enerWE Partner

DNB fremmer miljø i investeringer

Ved hjelp av standarder fokuserer DNB på energiforbruk, miljø- og klimapåvirkning. Klima- og miljøarbeidet gjelder ikke bare egen virksomhet, men også kreditt- og leverandørsiden og arbeidet med ansvarlige investeringer.

DNB jobber aktivt med ISO 14001, standarden for miljøledelse. Banken ble sertifisert av DNV GL første gang i 2014.

— Bedre miljøstyring av egen drift er noe vi har arbeidet med over tid. Men som finanskonsern er det også viktig å inkludere fondsforvaltningen og lånevirksomheten vår i arbeidet. DNB skal være pådriver for at andre selskap opptrer ansvarlig og bærekraftig. Det er viktig at vi bruker eiermakten vår, sier Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB.

Hygienefaktor

DNB har over tid utviklet retningslinjer for ansvarlige investeringer. Disse søker blant annet å sikre at banken, på vegne av kundene, ikke investerer i selskap som bidrar til alvorlig miljøskade eller uakseptable klimagassutslipp. Videre skal retningslinjene sikre at risiko og muligheter innen miljø/klima, sosiale forhold og eierstyring integreres i forvaltningen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som UN Global Compact, Carbon Disclosure Project og United Nations Principles for Responsible Investments.

"Miljøstyringsstandarden ISO 14001 bidrar til en god og systematisk oppfølging av retningslinjene og arbeidet med ansvarlige investeringer", sier Janicke Scheele.

"ISO-sertifiseringen har blitt en hygienefaktor. Den gjør oss sikre på at vi har orden i eget hus. I tillegg etterspør kundene i økende grad om vi er sertifisert innen klima og miljø."

"Da er det nyttig å vise til at vi er sertifisert etter ISO 14001".

Strategisk kompetanseheving

Miljøstyringsstandarden stiller blant annet krav til kompetansebygging.

— Vi jobber systematisk med kompetanseheving innen ansvarlige investeringer og krever at forvalterne våre skal ha høy kunnskap om klima og miljø. Videre skal vurderinger av klima og miljø integreres i investeringsprosesser og -beslutninger. Vi har en strukturert plan for sikre dette og dokumenterer det vi gjør, sier hun.

Hva er ansvarlige investeringer?

Ansvarlige og bærekraftige investeringer innebærer å ivareta miljø, sosiale forhold og sikre god eierstyring i forvaltningen. Hovedformålet med arbeidet er å bidra til bærekraftig utvikling, unngå krenkelser av fundamentale rettigheter og bidra til god avkastning med et akseptabelt risikonivå.

Stiller strenge krav til virksomheter

Hun forteller at DNB også har jobbet for å redusere utslipp og negativ miljøpåvirkning på andre måter.

— For å få ned karbonavtrykket vårt tar vi avstand fra verstingene og legger inn nye kriterier for ansvarlige investeringer over tid. Vi investerer ikke i selskap som ikke følger kriteriene våre. Vi har for eksempel definert strenge krav til utslipp relatert til kull, oljesand og avskoging. Vel så viktig er imidlertid arbeidet vi gjør for å få selskapene vi investerer i til å redusere utslippene og å bidra til overgangen til lavutslippssamfunnet. Noen selskap diskvalifiseres helt, mens andre reduserer utslippene sine eller går over til fornybar energi.

Scheele forteller at det ikke er ISO-sertifiseringen som styrer DNBs arbeid med ansvarlige investeringer.

— Likevel er sertifiseringen viktig. Den systematiserer og kontinuerlig forbedrer miljøarbeidet vårt. Sertifiseringen er derfor viktig når det kommer til å revidere arbeidet vårt med miljøstyring og ansvarlige investeringer, sier Scheele.

LES MER:

ISO 14001 Miljøledelse

ISO 14005 for trinnvis implementering av ISO 14001

Powered by Labrador CMS