Annonsørinnhold: enerWE Partner

Foto: Nicolas Tourrenc/Standard Norge.
Foto: Nicolas Tourrenc/Standard Norge.

Hev standarden for arbeidsmiljø med ISO 45001

Rådgiving i bruk og implementering av standarder

Publisert Sist oppdatert

Det lønner seg både for økonomien og de ansatte å investere i arbeidsmiljøet, noe forskning kan bekrefte. Med den internasjonale arbeidsmiljøstandarden som verktøy, kan du jobbe systematisk for færre ulykker, lavere sykefravær, økt trivsel og produktivitet.

ISO 45001 er den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø og ble lansert i 2018. Standarden er nå også kommet på norsk, noe som gjør det enda enklere å heve standarden for arbeidsmiljø i din organisasjon. Standarden tar for seg blant annet lederskap og forpliktelse, tiltak for å håndtere risikoer, arbeidsmiljømål, planlegging for å oppnå målene, bevisstgjøring og kommunikasjon.

Møter krav i lovverket

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i samarbeid med sine ansatte. Selv om arbeidsmiljøet i Norge er bedre enn i mange andre land, er ISO 45001 et nyttig verktøy også på norske arbeidsplasser, ikke minst for å forebygge ulykker og sykdom, men også for å møte krav i lovverket. Arbeidsmiljøstandarden gir minimumskrav til et ledelsessystem for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen, og gjør det mulig for organisasjoner å bygge opp et eget ledelsessystem for arbeidsmiljø. Dette vil hjelpe til med å håndtere arbeidsmiljørisikoer og forbedre virkningen av arbeidsmiljøarbeidet ved å utvikle og implementere policy, mål og arbeidsrutiner.

Forbedringer med ISO 45001

Vi har snakket med Morten Berntsen, som er revisjonsleder ved Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

— I ISO 45001 er det først og fremst fokus på hva som skal oppnås og deretter på å finne de tiltakene som skal til for å oppnå ønsket effekt, forklarer han. - Det er ofte en utfordring for virksomheten å etablere egnede prestasjonsmål og gjennomføre gode analyser og evalueringer der man måler effektiviteten av prosessene og virkningen av tiltak som er satt i gang. Det er dessuten viktig å sørge for at tiltakene blir ordentlig integrert i drifts- og forretningsprosessene. Klart definerte tiltaksplaner og sikring av medarbeidermedvirkning gjennom hele prosessen er også sentrale utfordringer for bedriftene, sier Berntsen.

Under arbeidet det siste året med ISO 45001-sertifiseringer har Morten Berntsen også erfart en tydelig tendens til at linjeledere, administrasjon og prosess-eiere blir mer sentrale i arbeidet med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS).

— KHMS-arbeidet styres i stadig mindre grad av dedikert HMS-personell. Dette arbeidet inkluderes mer og mer i linjeorganisasjonen og blir en del av ledelsesprosessene i bedriften. KHMS-personell fungerer i større grad som rådgivere og støtte til ledelsen.

Kobling med andre ledelsessystemstandarder

ISO 45001 baseres på den felles strukturen HLS (High Level Structure) som International Organization for Standardization (ISO) har vedtatt for alle sine ledelsessystemstandarder. HLS innebærer at alle systemstandardene skal ha en felles oppbygning (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner, i tillegg til at alle felles krav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer. Dermed blir det enklere å bruke ISO 45001 sammen med andre ledelsesstandarder som for eksempel ISO 9001 for kvalitetsledelse, ISO 14001 for miljøledelse eller ISO/IEC 27001 for IT-sikkerhet.

Standard Online, som er Standard Norges salgsselskap, var den første bedriften som sertifiserte seg i ISO 45001.

— Da vi sertifiserte oss for ISO 45001, gikk det veldig greit siden vi allerede var sertifisert for NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001, sier Hanne Grete Mosand, avdelingsleder i Standard Online.

— Selv om vi jobber på kontor i bedriften vår, er det viktig å tenke på hvilke risikoer vi har og passe på at alle har en trygg og god arbeidshverdag, sier hun.

Rådgivning i ledelsesstandarder

Standard Online tilbyr rådgiving i flere ledelsesstandarder, som ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 50001 med flere.

Magnus Robbestad
Magnus Robbestad

— Hittil er ca. 50 bedrifter sertifiserte i Norge, sier Magnus Robbestad, Standard Online, som hjelper bedrifter i prosessen med å implementere standarder og forbedrede seg på å bli sertifisert. Tilbakemeldinger jeg har fått, er at ISO 45001 er svært godt egnet til å samordne med de øvrige ledelsesstandardene. Erfaring viser også at et ledelsessystem i henhold til ISO 45001 ivaretar den norske HMS-lovgivningen, sier Robbestad.

Les mer om våre rådgivingstjenester eller om arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 på våre nettsider. Standard Online er Standard Norges salgsselskap, og tilbyr et bredt utvalg av norske og utenlandske standarder, kurs og rådgiving.

5 tips for å holde ansatte friske og trygge på jobben

ISO 45001 gir blant annet disse fem tipsene for å jobbe med arbeidsmiljøet i organisasjonen:

  1. Identifiser alle prosesser og aktiviteter på stedet der du arbeider
  2. Finn ut ved hjelp av de ansatte om det finnes aktiviteter med vesentlige risikoer som kan føre til skader.
    Noen farlige situasjoner/prosesser å se opp for er f.eks. arbeid i høyden, maskiner med bevegelige deler, elektrisk utstyr, kjemikalier, aktiviteter ved byggearbeid og gårdsdrift.
  3. Reduser risikoer som kan føre til alvorlige personskader (ulykker eller langvarig sykdom) ved å fjerne faren, endre arbeidsprosessen eller beskytte arbeidstakerne.
    Eksempler er langvarig eksponering for håndtering av tunge gjenstander, stråling, støy, vibrasjoner, elektroniske skjermer og kjemikalier
  4. Kontroller om tiltakene som er iverksatt for å beskytte de ansatte, fungerer slik de skal, og at regelverket blir fulgt.
  5. Forbedre ved alltid å ha et våkent øye for hva som kan gjøres bedre og sikrere.
Powered by Labrador CMS