Annonsørinnhold: enerWE Partner

Ny standard for fallsikring ved arbeid i høyden

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader på arbeidsplassen og tas på høyeste alvor av norske bedrifter. NS 9610 forklarer det norske regelverket rundt fallsikring og gir praktisk info om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden.

Frem til nå har standardene rundt fallsikring kun dreid seg om bruk av verneutstyr, og en standard som omhandler utførelsen av arbeidet med fallsikring, har vært etterspurt. NS 9610 ønskes derfor varmt velkommen både hos aktører som utfører arbeid i høyden og blant de som driver med kursvirksomhet.

Standarden gir fallkompetansekrav for alle relevante bransjer. Den vil derfor ha stor betydning for HMS-arbeidet innen bygg/anlegg, petroleum og industri.

Standardens innhold

NS 9610 spesifiserer krav til opplæring i og valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden. For eksempel bør det velges operativ leder, det skal foretas kartlegging av farer, risikovurdering og valg av riktig type utstyr.

Det beskrives ulike typer fallsikringssystemer som adgangsbegrensende systemer, posisjoneringssystemer, falloppfangende systemer og redningssystemer. Ved redning kan ulike typer redningsprinsipper benyttes og det må foreligge en plan som blant annet sikrer rask respons, kompetanse og minst mulig risiko.

Opplæring av fallsikring er en svært viktig del av NS 9610 og er inndelt i en teoretisk del og en praktisk del. Det listes opp teoretiske emner som deltaker skal opplæres i, og en plan for praktisk opplæring med læringsemner. Tidsbruk, roller og mange andre aspekter for gjennomføring av kurs er beskrevet.

Kursnyhet

Vi holder også kurs i standarden, les mer om kurset og meld deg på.

Kjøp standardene her

Powered by Labrador CMS