Annonsørinnhold: enerWE Partner

Ny standard for kvalitetsledelse i olje- og gassektoren

Den nye ledelsesstandarden NS-EN ISO 29001 er utviklet med tanke på å fungere hånd i hånd med NS-EN ISO 9001, og gir ytterligere krav og veiledning for olje- og gassektoren.

S-EN ISO 29001:2020 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri — Sektorspesifikt ledelsessystem for kvalitet — Krav til leverandører av produkter og tjenester, som er standardens fulle navn, slutter seg til rekken av ledelsessystemstandarder som er tilpasset behovene til spesifikke sektorer. Standarden erstatter den forrige tekniske spesifikasjonen, ISO/TS 29001, og går langt utover bare et navnebytte. Den viktigste endringen er måten den er tilpasset til NS-EN ISO 9001.

Den nye standarden bygger på NS-EN ISO 9001 gjennom definisjon av tilleggskrav med støtteveiledning for å fremme standardisering av kvalitetskrav innenfor sektoren. Noen elementer vil være kjent for de som allerede brukte den tekniske spesifikasjonen, men flere nye elementer ble introdusert da NS-EN ISO 29001 ble transformert til en internasjonal standard. Det økte fokuset på forretningsmål og risikostyring i NS-EN ISO 9001:2015 ga drivkraften til å utvikle standarden videre.

Mens den gamle tekniske spesifikasjonen ga sektorspesifikke krav og veiledning som kompletterte de generelle kravene i NS-EN ISO 9001, introduserer den nye NS-EN ISO 29001 også en risikobasert tilnærming til måten organisasjoner spesifiserer og iverksetter krav til kvalitetsstyringssystemer i petroleums-, petrokjemisk- og naturgassindustrier. Det fremmer videre standardisering på tvers av sektoren ved å gi et rammeverk for å tilpasse krav med komplementære ledelsesstandarder.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS