Annonsørinnhold: enerWE Partner

Verdens mest miljøvennlige havn

Oslo Havn har som mål å bli verdens mest miljøvennlige byhavn. Innovasjon, grønn teknologi og samarbeid er avgjørende for å lykkes, og derfor jobber Oslo Havn aktivt med ISO-standarden for miljøledelse.

Ett fullastet containerskip tilsvarer rundt 400 trailere på veien. Det gjør sjøveien til et svært klimavennlig alternativ til veitransport. Ikke minst, det gjør Oslo Havn til en viktig brikke i arbeidet for å gjøre Oslo og Norge grønnere.

Ingvar Mathisen
Ingvar Mathisen

Oslo Havn skal redusere utslippene sine med 85 prosent innen 2030 og bli en nullutslippshavn på sikt. Standarden for miljøledelse, ISO 14001, er avgjørende i bærekraftsarbeidet.

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

– Standarden bidrar til at vi er fokuserte og følger opp miljøarbeidet gjennom hele året. Vi har bærekraft som mål når vi diskuterer alt fra havneutvikling- og drift til eiendomsutvikling, økonomi og HMS, sier havnedirektør Ingvar Mathisen.

Miljømodne og ambisiøse

Oslo Havn er sertifisert etter ISO 14001 av Kiwa. Standarden er resultatorientert og legger vekt på en kontinuerlig forbedring av Oslo Havns miljøarbeid.

– Sertifiseringen har først og fremst gjort oss mer miljømodne og ambisiøse. Vi tvinges til å tenke forbedring i alt vi gjør. Vi er stolte over å være sertifisert. Det er forpliktende fordi vi må jobbe for å beholde sertifiseringen, sier Mathisen.

Kiwa kontrollerer jevnlig at Oslo Havn som virksomhet lever opp til sertifiseringen. Mathisen forteller at hele ledelsen stiller opp når det skal redegjøres for miljøarbeidet.

– Toppledelsen føler et samlet ansvar for at miljøarbeidet blir integrert i alle deler av virksomheten.

Verdens første el-søppelbåt

Sertifiseringen bidrar til at både Oslo Havn og kundene blir mer innovative, forteller Mathisen. Oslo Havn er aktiv pådriver ved å stille strenge miljøkrav til kundene og tilby muligheter. Som del av arbeidet, har havnestyret blant annet opprettet et miljøfond som gjaldt ut 2020. Oslo Havns kunder kan søke om tilskudd til innovative miljøprosjekter. En av aktørene som har mottatt tilskudd er Yilport, som drifter havnens containerterminal.

– Yilport har fått 1,8 millioner i tilskudd for å kjøpe el-trucker. Resultatet er at containerhavnen er et stort skritt nærmere å bli utslippsfri, sier Mathisen.

Han understreker at utviklingen av grønn teknologi er helt nødvendig for å nå ambisjonene om å bli en nullutslippshavn, og fremhever det som trolig blir verdens første el-søppelbåt.

– El-båten er designet for å samle søppel i Oslofjorden. Den vil få hjelp av våre undervannsdroner til å lokalisere søppelet, sier han.

Inspirerer resten av verden

ISO 14001 stiller krav til god miljøkommunikasjon. I 2019 ble Oslo kåret til Europas miljøhovedstad. Mathisen forteller at havnen har fått besøk av delegasjoner og journalister fra hele verden som vil se Oslo Havn sitt nye landstrømanlegg.

– Det er gøy at elektrifiseringsarbeidet av havnen inspirerer, og vi skal fortsette å utvikle elektriske løsninger selv om det krever kostbare investeringer.

Det viktigste bærekraftsmålet

FNs bærekraftsmål er forankret i Oslo Havns miljøpolitikk. Mathisen tror det viktigste av målene er selve samarbeidet med andre for å nå dem.

– Ingen klarer omstilling og forbedring alene. Vi har en ambisiøs eier og støttespiller i Oslo kommune. Sammen med andre etater i kommunen har vi utviklet en nullutslippsplan som er vedtatt i bystyret. Vi tar interessenter, partnere, kunder, myndigheter og politikere på alvor. Vi må ha dialog for å finne fremtidens løsninger og oppnå bærekraftsmålene.

LES MER:

ISO 14001 Miljøledelse

ISO 14005 for trinnvis implementering av ISO 14001