Annonsørinnhold:

(Illustrasjonsbilde: Beerenberg)
(Illustrasjonsbilde: Beerenberg)

Nye standarder for tilkomstteknikk på høring

Seks nye standarder, som alle inngår i serien NS 9600 for arbeid i tau, er nå lagt ut på høring.

Du kan komme med kommentarer via vårt gratis høringssystem «Standarder på høring» innen 17. september.

Fire av delene er om revisjon av eksisterende standarder, samtidig som det er utviklet to nye deler. Bakgrunn for revisjonen er å øke brukervennligheten, korrigere feil og utdype funksjonelle krav. Det er lagt til en systembeskrivelse som beskriver viktige prinsipper for disiplinen. Alt som omhandler sertifisering, er skilt ut i egen del. Standard-serien er utformet med tanke på å gi et vern tilsvarende kollektive barrierer.

De seks delene er

  • NS 9600-1 Tilkomstteknikk - Systembeskrivelse og operative rutiner
  • NS 9600-2 Tilkomstteknikk - Krav til personell
  • NS 9600-3 Tilkomstteknikk - Opplæringsplan
  • NS 9600-4 Tilkomstteknikk - Krav til opplæringsvirksomheter
  • NS 9600-5 Tilkomstteknikk - Krav til virksomheter som tilbyr tjenester (ny del)
  • NS 9600-6 Tilkomstteknikk - Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan (ny del)

De ulike delene/standardene benevnes prNS 9600 mens de er på høring for å synliggjøre at dette er forslag. Høringsforslagene kan du laste ned fra «Standarder på høring».

Innkomne kommentarer vil bli behandlet av standardiseringskomiteen SN/K 279 Arbeid i høyden som er bredt sammensatt med representanter fra myndigheter, næringsliv og interesseorganisasjoner.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte prosjektleder, Jens O. Gran.

Powered by Labrador CMS