Annonsørinnhold: enerWE Partner

Positivt at regjeringen vil bidra til å fremme arbeidet med internasjonale standarder for kunstig intelligens

Den nasjonale strategien for kunstig intelligens peker på behovet for større påvirkning av internasjonale standarder for KI, og behovet for å sikre at KI utvikler seg i ønsket retning. Standard Norge ser frem til å spille en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup presenterte denne uken nasjonal strategi for kunstig intelligens.

– Standard Norge er svært tilfreds med at strategien har tatt hensyn til flere av våre innspill, der vi spesifikt har pekt på internasjonale standarder som ett av flere virkemidler, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Jacob Mehus, administrerende direktør
Jacob Mehus, administrerende direktør

Større norsk deltakelse

Standard Norge har påpekt at utviklingen av kunstig intelligens skjer internasjonalt, og at Norge, som et lite land bør delta aktivt i internasjonalt standardiseringsarbeid, med flere nasjonale eksperter.

Dette støttes i strategien hvor regjeringen viser til behovet for å trekke inn både forskning og SMB’er i internasjonalt standardiseringsarbeid, og samtidig sikre at Norge beholder viktige konkurransefortrinn innenfor de viktigste næringene.

Beste praksis

I kapittel 4 om styrket innovasjonskraft, skriver regjeringen: «Gjennom å påvirke internasjonale standarder på KI-området, kan Norge bidra til å sikre at kunstig intelligens utvikler seg i ønsket retning.»

Strategien peker på at deling av data og bruken av beste praksis er et sentralt element i utviklingen og skriver at «det skal legges til rette for deling av beste praksis, på tvers av sektorer og virksomheter.»

– Standard Norge ser frem til å spille en nøkkelrolle i dette arbeidet. Internasjonal standardisering er basert nettopp på erfaringsutveksling og beste praksis, og vil være en viktig kilde til kunnskap også i videre utvikling innenfor kunstig intelligens, sier Mehus.

Standard Norge legger spesielt merke til at regjeringen vil:

  • Bidra til å fremme arbeid med internasjonale standarder for KI, særlig med tanke på å stimulere SMB’er til å delta i arbeidet
  • Jobbe for at de digitale innovasjonsnavene kan bidra til å hjelpe små og mellomstore bedrifter i gang med anvendelse av KI
  • Utvikle retningslinjer, herunder forslag til standard avtaleformuleringer, for hvordan offentlige virksomheter skal forholde seg til eierrettigheter når de samarbeider med næringslivet om utvikling av kunstig intelligens
  • Legge til rette for samarbeid og utveksling av erfaring og beste praksis for KI i både statlig og kommunal forvaltning
  • Vurdere virkemidler som kan gjøre det enklere for bransjer å dele data og samtidig sikre at det er tilstrekkelig fokus på personvern, sikkerhet og forretningsinteresser
  • Utvikle veiledning for ansvarlig bruk (etikk) av kunstig intelligens i offentlig forvaltning
Powered by Labrador CMS